Trust and Openness: Prerequisites for Democratic Engagement?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofie Marien, Henrik Serup Christensen
Redaktörer: Kyriakos N. Demetriou
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Democracy iin Transition - Political Participation in the European Union
Artikelns första sida, sidnummer: 109
ISBN: 978-3-642-30068-4

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 06:15