Design considerations in the development of wound healing bionanomaterials

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Parvez Alam
Redaktörer: Denisa Ficai, Alexandru Grumezescu
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Elsevier
Moderpublikationens namn: Nanostructures for novel therapy : synthesis, characterization and applications
Seriens namn: Micro and nano technologies
ISBN: 9780323461429

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:22