The Organisation of Services of General Interest in Finland

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Willner, Sonja Grönblom
Förläggare: CIRIEC
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: CIRIEC
Nummer: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 36
eISBN: 2070 - 8289

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 06:04