Kriget som drama och ideologisk samlingspunkt. Ture Nermans "Fiender" (1916) och Bertel Gripenbergs Kanonernas röst (1922)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Redaktörer: Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 807
Nummer: 807
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 159
ISBN: 978-951-583-346-4
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 06:52