"Hur ljuvlig är inte din boning, Herre!" : om hur Lutherkyrkan i Helsingfors på nytt blev kyrka

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Förläggare: SLEF-Media
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Sändebudet
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Nyckelord

church history, Theology

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 07:23

Dela länk