Tv-program och filmer i strålkastarljuset i publikundersökningar

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susanne Sperring, Tommy Strandvall
Publication year: 2006
Journal: Nordicom Information
Issue number: 1
Start page: 85
End page: 93
ISSN: 0349-5949


Abstract
Med de mycket insiktsfulla orden “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.” sammanfattade Forrest Gumps mor li- vets små och stora begivenheter i filmen Forrest Gump (1994). Devisen håller säkerligen sträck då avsikten är att förutspå vilka vägar du eller jag kom- mer att vandra i framtiden. Men beträffande tv- och filmproduktion behöver den inte göra det. Tvärtom både kan och bör man ta reda på vad chokladasken innehåller för att få veta hurudan framgångspoten- tial och kvalitet filmer, tv-program eller webbplatser har. Tack vare publikundersökningar är det möjligt att kartlägga exempelvis en films möjligheter att nå en bred publik och kvaliteten på berättelsen som ut- spelar sig på duken. Att genom förhandsundersök- ningar förutspå vad chokladasken innehåller och hur den faller personerna som förser sig av den i smaken ligger i såväl producentens som tittarens intresse; för producenten betyder det minimerad ekonomisk risktagning och kunskap om vad publiken vill ha och för publiken innebär det bättre medieprodukter i linje med vad den önskar.

Keywords

Audience research

Last updated on 2020-14-07 at 07:17