Making the Case For the Mother Tongue: Ethnic Activism and the Emergence of a New Policy Discourse on Non-Swedish Mother Tongues in Sweden in the 1960s and 1970s

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström
Redaktörer: Mia Halonen, Pasi Ihalainen, Taina Saarinen
Förlagsort: Bristol
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Multilingual Matters
Moderpublikationens namn: Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons
ISBN: 978-1-78309-270-3

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:50