Rinkulan pistemäärä

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Solmu
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
eISSN: 1458-8048

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:58