"Slottet av grå verklighet". Idealism och ideologi i Gösta Ågrens efterkrigstida poesi

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Möller-Sibelius
Editors: Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Journal: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 807
Issue number: 807
Start page: 67
End page: 95
ISBN: 978-951-583-346-4
ISSN: 0039-6842


Keywords

Gösta Ågren, Idealism, Ideologi, Marxism, Poesi

Last updated on 2020-04-08 at 05:49