Studerandes användning av Internet och e-kommunikation samt dess effekter på de sociala relationerna: en studie i Internetsociologi

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanne Sperring
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Studerandes användning av Internet och e-kommunikation samt dess effekter på de sociala relationerna : en studie i Internetsociologi
Seriens namn: Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A.
Nummer i serien: 541
ISBN: 952-12-1390-6
ISSN: 0358-5654

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 04:41