Essäistik mellan vetenskap och konst: Paratextuella signaler i Hans Ruins Gycklare och apostlar

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Westerlund
Editors: Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Journal: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Historiska och litteraturhistoriska studier
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Number in series: 807
Issue number: 807
Start page: 97
End page: 124
ISBN: 978-951-583-346-4
ISSN: 0039-6842


Keywords

essäistik, finlandssvensk litteratur, Hans Ruin, paratext

Last updated on 2019-16-12 at 05:13