Scalable uncertainty-aware drainage basin delineation program using digital elevation models in multi-node GPU environments

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ville Mäkinen, Tapani Sarjakoski, Juha Oksanen, Jan Westerholm
Redaktörer: Pierre Soille, Pier G. Marchetti
Publiceringsår: 2014
Förläggare: European Commission
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 2014 conference on Big Data from Space (BiDS'14)
Artikelns första sida, sidnummer: 267
Artikelns sista sida, sidnummer: 270
ISBN: 978-92-79-43252-1
ISSN: 1831-9424

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:48