Millipede - A Programming Environment Providing Graphical Support for Parallel Programming

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. Aspnäs, R.J.R. Back, T. Långbacka
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1991
Seriens namn: Rapporter från Åbo akademi. Informationsbehandling & matematik. Ser. A
Nummer i serien: 129
Antal sidor: 13
ISSN: 0358-0563

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:46