Ports of Globalisation, Places of Creolisation: Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Förlagsort: Leiden, Boston
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Brill
Seriens namn: Studies in Global Slavery
Nummer i serien: 1
Artikelns första sida, sidnummer: vii
Artikelns sista sida, sidnummer: 315
ISBN: 978-90-04-30278-5
eISBN: 978-90-04-30279-2

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:19