Action of laccase on mechanical softwood pulps

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stina Grönqvist
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-951-38-8269-3
eISBN: 978-951-38-8270-9

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:09