Who is allowed to belong?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström
Förläggare: Insititutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 101


Abstrakt

Short article about inclusion and exclusion in nations states

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:00