Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Tidskriftsakronym: JFT
Volym: 140
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 745
Artikelns sista sida, sidnummer: 747

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:47