Analysing UML Use Cases as Contracts

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Back R, Petre L, Porres I
Redaktörer: France R, Rumpe B
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 1999
Moderpublikationens namn: UML'99 - Second International Conference on the Unified Modeling Language: Beyond the Standard
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 1723
Artikelns första sida, sidnummer: 518
Artikelns sista sida, sidnummer: 533

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 04:28