Med flickan som lins

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Horisont
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 10


Abstrakt

Analys av Sofi Oksanens roman Utrensning ur flickperspektiv

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:32