Fe-modified large pore silicas: effect of pore design on the phase composition and catalytic properties in methanol decomposition

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: T. Tsoncheva , J. Rosenholm, H. Huwe, D. Paneva, M. Dimitrov, I. Mitov, M. Linden, M. Fröba, C. Minchev
Förlagsort: Sofia
Publiceringsår: 2006
Moderpublikationens namn: Europacat-VII, Seventh European Congress on Catalysis, 28 August - 1 September 2005, Sofia, Bulgaria : |b book of abstracts.

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 06:53