Shaun Tan och tystnadens poetik

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Redaktörer: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Förläggare: Utgivare okänd
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Moderpublikationens namn: Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov
Seriens namn: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Nummer i serien: 127
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 102
ISSN: 0347-5387

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:32