Shaun Tan och tystnadens poetik

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Lassén-Seger
Editors: Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publisher: Utgivare okänd
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
Book title: Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov
Title of series: Svenska barnboksinstitutets skriftserie
Number in series: 127
Start page: 89
End page: 102
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2020-03-06 at 04:24