Markus Hiekkanen: Suomen keskiajan kivikirkot (kirja-arvio)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Lahti
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Mirator
Volym: 9
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 72
Artikelns sista sida, sidnummer: 77
eISSN: 1457-2362


Nyckelord

Mediaeval Finland, medieval churches

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 04:33