Det hjemløse menneske - En studie av sykdom og lidelse

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elisabeth Gabrielsen
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3047-9

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:21