Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Sunabacka
Redaktörer: Anna Slotte-Lüttge
Förläggare: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Moderpublikationens namn: Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp
Seriens namn: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 20
Artikelns första sida, sidnummer: 39
Artikelns sista sida, sidnummer: 44
ISBN: 978-952-12-2421-8
eISBN: 978-952-12-3131-5
ISSN: 1458-7785


Abstrakt

Genom att diskutera möjliga frågor som man kan ställa till en reklambild exemplifierar artikeln hur man kan närma sig en multimodal text ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Två olika reklambilder fungerar som underlag där artikeln prövar en analysmodell förankrad i multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001). Genom att ställa olika frågor på olika nivåer till reklambilderna aktualiserar artikeln hur vi i sista hand får syn på oss själva och våra värderingar, på maktstrukturer och tolkningföreträden i vår omvärld. Artikeln lockar till att leka med och kritiskt granska reklambilder i undervisningen.


Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:05