Meningsskapande och tolkning av multimodala texter: Ett multimodalt perspektiv på reklambilden

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Sunabacka
Editors: Anna Slotte-Lüttge
Publisher: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Place: Vasa
Publication year: 2010
Publisher: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Book title: Plastkassar och andra texter. Perspektiv på ett vidgat textbegrepp
Title of series: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 20
Start page: 39
End page: 44
ISBN: 978-952-12-2421-8
eISBN: 978-952-12-3131-5
ISSN: 1458-7785


Abstract

Genom att diskutera möjliga frågor som man kan ställa till en reklambild exemplifierar artikeln hur man kan närma sig en multimodal text ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Två olika reklambilder fungerar som underlag där artikeln prövar en analysmodell förankrad i multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001). Genom att ställa olika frågor på olika nivåer till reklambilderna aktualiserar artikeln hur vi i sista hand får syn på oss själva och våra värderingar, på maktstrukturer och tolkningföreträden i vår omvärld. Artikeln lockar till att leka med och kritiskt granska reklambilder i undervisningen.


Last updated on 2020-23-02 at 04:50