Aktivera, dokumentera, reagera

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
Redaktörer: Ria Heilä-Ylikallio, Johanna Häggblom
Förläggare: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2010
Moderpublikationens namn: Intelligent på tangent - handbok för lärare
Seriens namn: Dokumentation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 134
ISBN: 978-952-12-2465-2
ISSN: 1458-7793


Abstrakt

I artikeln diskuteras hur aktiv estetisk lärarrespons kan ta sig uttryck genom skribenternas erfarenheter som lärarutbildare. Aktiv estetisk respons beskrivs som ett pedagogiska förhållningssätt som synliggör lärupplevelser genom estetiska uttryck.


Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:40