Aktivera, dokumentera, reagera

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
Editors: Ria Heilä-Ylikallio, Johanna Häggblom
Publisher: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Place: Vasa
Publication year: 2010
Book title: Intelligent på tangent - handbok för lärare
Title of series: Dokumentation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Number in series: 5
Start page: 131
End page: 134
ISBN: 978-952-12-2465-2
ISSN: 1458-7793


Abstract

I artikeln diskuteras hur aktiv estetisk lärarrespons kan ta sig uttryck genom skribenternas erfarenheter som lärarutbildare. Aktiv estetisk respons beskrivs som ett pedagogiska förhållningssätt som synliggör lärupplevelser genom estetiska uttryck.


Last updated on 2020-23-09 at 06:08