Search for alpha-particle condensates by scattering and transfer of alpha particles

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brenner M, Gridnev KA, Belov SE, Ershov KV, Kallman KM, Lazarev VV, Lonnroth T
Förläggare: AKADEMIAI KIADO RT
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Acta Physica Hungarica A) Heavy Ion Physics
Tidskriftsakronym: ACTA PHYS HUNG NS-H
Volym: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 249
Artikelns sista sida, sidnummer: 252
Antal sidor: 4
ISSN: 1219-7580


Abstrakt

Alpha-particle condensates are investigated by scattering and transfer of alpha particles on light nuclei.


Nyckelord

Bose-Einstein condensate, elastic, inelastic scattering of alpha particles, transfer

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:18