Observation of an alpha-cluster structure in Ar-36

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Goldberg VZ, Rogachev GV, Brenner M, Kallman KM, Lonnroth T, Rozhkov MV, Torilov S, Trzaska WH, Wolski R
Förläggare: MAIK NAUKA/INTERPERIODICA PUBL
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: Physics of Atomic Nuclei / Yadernaya Fizika
Tidskriftsakronym: PHYS ATOM NUCL+
Volym: 63
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 1518
Artikelns sista sida, sidnummer: 1526
Antal sidor: 9
ISSN: 1063-7788
eISSN: 1562-692X


Abstrakt

Excitation functions for S-32 + alpha elastic scattering are measured by a new method based on inverse kinematics and a thick gas target. Data corresponding to the Ar-36 excitation range 12-16 MeV are treated within the R-matrix approach. Spin-parity assignments are given for over 40 new levels. (C) 2000 MAIK "Nauka/Interperiodica".

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:05