The criminalization of international core crimes in Finland

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förläggare: University of Helsinki
Publiceringsår: 2002


Nyckelord

crimes against humanity, genocide, war crimes

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:45