Modifiering och polymerisation av katjonisk stärkelse

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindqvist H.
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2004

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:41