Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansen
Redaktörer: Bronäs Agneta, Selander Staffan
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Norstedts akademiska förlag
Moderpublikationens namn: Verklighet, verklighet
Artikelns första sida, sidnummer: 134
Artikelns sista sida, sidnummer: 148
ISBN: 9172274840


Nyckelord

practice, Teacher education, theory

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:23