Postsekulära drag i finländsk politik

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lise Kanckos
Redaktörer: Lise Kanckos, Ralf Kauranen
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Social samhörighet och religion. Festskrift till Susan Sundback
Artikelns första sida, sidnummer: 125
Artikelns sista sida, sidnummer: 141
ISBN: 978-951-765-449-4


Nyckelord

Finland, Habermas, postsekulära samhället, religionssociologi

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:35