Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linnéa Henriksson
Redaktörer: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska kulturfonden
Moderpublikationens namn: Makten att kombinera. Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
ISBN: 978-951-9211-94-7

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:48