Preparation, characterization and catalytic behavior in methanol decomposition of nanosized iron oxide particles within large pore ordered mesoporous silicas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tanya Tsoncheva, Jessica Rosenholm, Cilaine V. Teixeira, Momtchil Dimitrov, Mika Linden, Christo Minchev
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Microporous and Mesoporous Materials
Volym: 89
Nummer: 1-3
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 218

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:46