Fighting Fires and Weathering Storms. Fear of Peasant Revolt and Communication of Revolts in Early Modern Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Miriam Rönnqvist
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Revue d'histoire Nordique
Volym: 18
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:22