Rachel Kerr – The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikaela Heikkilä
Förlagsort: Copenhagen
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
Volym: 93
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 80
Artikelns sista sida, sidnummer: 84


Nyckelord

international criminal law

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:38