Patterns and correlates for bullying among young adolescents in Ghana

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emmanuel O. Acquah, Michael L. Wilson, David T. Doku
Förläggare: MDPI
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Social Sciences
Volym: 3
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 827
Artikelns sista sida, sidnummer: 840
eISSN: 2076-0760

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:35