Adolescent loneliness and social anxiety as predictors of bullying victimisation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emmanuel O. Acquah, Pamela-Zoe Topalli, Michael L. Wilson, Niina Junttila, Päivi M. Niemi
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: International Journal of Adolescence and Youth
Volym: 21
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 320
Artikelns sista sida, sidnummer: 331
eISSN: 2164-4527

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:19