On the Nature of the Br{ø}nsted Acidic Groups on Native and Functionalized Mesoporous Siliceous SBA-15 as Studied by Benzylamine Adsorption from Solution

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jessica M. Rosenholm, Teresa Czuryszkiewicz, Freddy Kleitz, Jarl B. Rosenholm, and Mika Lindén
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Langmuir
Volym: 23
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 4315
Artikelns sista sida, sidnummer: 4323

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:57