Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ahlskog-Björkman E
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Nordisk barnehageforskning
Volym: VOL 7
Nummer: 11

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 05:19