Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christel Sundqvist
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
ISBN: 9789144097459


Abstrakt

Den här boken handlar om samarbetet mellan lärare med allmänpedagogisk kompetens och lärare med specialpedagogisk kompetens, och hur detta samarbete kan utvecklas i syfte att möta det varierande elevbehov som lärare ställs inför i klassrummet. Samundervisning är ett alternativ som diskuteras, men fokus ligger framför allt på handledande samtal mellan olika kategorier av lärare. Tre typer av handledande samtal identifieras – reflekterande, konsultativa och samarbetande – och dessa former av samverkan diskuteras såväl teoretiskt som praktiskt.


Nyckelord

collaboration, collaborative consultation, consultation, co-teaching, Inclusion, inclusive education

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:33