Storytelling as the "subjective-in-between".: Rec. av Michael Jackson: The Politics of Storytelling. Variations on a Theme by Hannah Arendt.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Klinkmann Sven-Erik
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 241
Artikelns sista sida, sidnummer: 245

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 05:04