Fattiggubbarnas återkomst?

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Villstrand, Britt-Marie
Förläggare: Historiska föreningen rf. Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 99
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 302
Artikelns sista sida, sidnummer: 306


Abstrakt

Review of: Otso Kantokorpi (toim.), Vaivaisukkojen paluu (Kustannus Maahenki:Helsinki 2013)

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 03:52