Möten mellan queer och religion

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Malin Fredriksson
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: SQS : Journal of Queer Studies in Finland
Tidskriftsakronym: SQS
Volym: 9
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 56
Artikelns sista sida, sidnummer: 58


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Gender and Queer Studies, Religions And Theology

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:09