Disco as ethnography, history, nostalgia.: Rec. av Liisa Avelin: Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969-1979.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Klinkmann Sven-Erik
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 183

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 05:38