Trons mötesplatser : ett kyrko- och väckelsehistoriskt perspektiv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carola Nordbäck
Redaktörer: Arne Bugge Amundsen
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Moderpublikationens namn: Vekkelsens møtesteder
Seriens namn: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 57
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-91-89515-23-9

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:16