Svensk kolonial närvaro i Karibien. [Recension av] Ale Pålsson, Our side of the water. Political culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800-1825

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 137
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 292
Artikelns sista sida, sidnummer: 297

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:40