Ungdomsrörelse i förändring. [Recension av] Aapo Roselius, Mellan tradition och förnyelse. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från krigsåren in i 2000-talet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Urban Fellman
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 101
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 252
Artikelns sista sida, sidnummer: 259

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:34